Montta_FC_Alavirta_lohet

Vaelluskalojen liikkumisen mahdollistavasta ylisiirtolaiteesta lupaavia tuloksia

lohet ja taimenet nousivat nieluun parvissa


Kalojen ylisiirtolaitteen kehittäminen rakennettuihin jokiin on yksi hallituksen vaelluskaloihin liittyvistä kärkihankkeista. Oulujoen Montan ylisiirtolaite on prototyyppi, jonka avulla testataan vaelluskalojen liikkumisen mahdollistamista ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron elvyttämistä voimakkaasti rakennetuissa vesistöissä.

Laitteesta saadut kokemukset ovat lupaavia. Loppukesän ja syksyn aikana ylisiirtolaitteeseen ui paljon lohia ja taimenia.

”Tänä vuonna saadut tulokset ovat rohkaisevia. Silmämääräisesti ja kamerahavaintojen perusteella laitteen sijoituspaikka on hyvin valittu, joten vaeltavat lohet ja taimenet löytävät siihen helposti”, ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen Fortumista toteaa.

Kesäkuussa aloitetun koekäytön aikana laitteeseen nousi mukavasti meritaimenta. Varsinaiseen tuotantokäyttöön päästiin tänä vuonna jokiveden korkean lämpötilan ja veden vähäisyyden vuoksi vasta elokuun 22. päivänä. Vilkkaimman nousujakson aikana laitteen nieluissa oli hetkittäin jopa ruuhkaa kalojen noustessa parvissa laitteeseen.

Kaloja kiinniotettaessa havaittiin kuitenkin, että altaiden rakenteissa olevat raot ovat liian suuret. Kalat pääsivät niiden läpi uimaan takaisin jokeen. Toinen havaittu epäkohta oli kaloja karkaaminen altaan reunan yli altaiden noston aikana. Karkaamisen estävät korjaustoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan ensi talven aikana.

Tänä vuonna kaloja olisi saanut siirtää Oulujoella vain Montan voimalaitoksen alapuoliseen Muhosjokeen. IHN-viruksen aiheuttaman taudin varotoimet estivät kokonaan mereltä tulevien kalojen ylisiirrot sisävesiin muun muassa Utos- ja Kutujokiin kunnostetuille lisääntymisalueille. Kaloja ei tänä syksynä kuitenkaan siirretty edes Muhosjokeen laitteen pyyntiongelmien vuoksi.

”Laitteessa olevat optiset kamerat ovat rekisteröineet niiden ohi uivat kalat. Tarkat tiedot laitteeseen uineiden kalojen lukumääristä saamme ensi vuoden alkupuolella. Ylisiirtolaite laitettiin tänä vuonna talviteloille lokakuun viimeisenä päivänä”, Katri Hämäläinen kertoo.

Montan ylisiirtolaite valmistui syksyllä 2017. Laitteen käytön avulla kerätään arvokasta tietoa vaelluskalojen liikkumisesta rakennetuissa vesistöissä. Tietoa hyödynnetään laitteen rakenteen ja säätöjen kehittämisessä eri yhteistyötahojen kanssa. Montasta saatavaa oppia voidaan jatkossa hyödyntää vastaavien ylisiirtolaitteiden rakentamisessa muihin vesivoimantuotantoon valjastettuihin vesistöihin.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Katri Hämäläinen, ympäristöasiantuntija, Fortum, +358401623901

—————————————————–

 

Viime vuoden elokuussa käyttöön otettuun ylisiirtolaiteeseen on talven aikana tehty teknisiä parannuksia. Laitteen nieluihin on muun muassa asennettu videokamerat. Kameroiden avulla voidaan reaaliaikaisesti seurata kalojen liikeitä niiden hakeutuessa laitteeseen.
”Kalojen houkutteleminen ylisiirtolaitteeseen ja esteen ohi on monimuotoisen yhtälön ratkomista. Kesäkuussa alkavan testaamisen avulla pyrimme löytämään parhaat nousukorkeudet, virtaamat ja virtauksen pulssitukset. Luonnon olosuhteet vaihtelevat vuosittain, joten työ on pitkäjänteistä ja intensiivistä”, Montan Lohi Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Oikarinen kertoo.

Testauksen jälkeen laite otetaan ns. tuotantokäyttöön heinäkuun lopussa, kun lohien ja taimeninen nousu alkaa Oulujoella. Tänä vuonna jokeen nousevat lohet ja taimenet siirretään Muhosjokeen, sillä kalojen INH-viruksen myötä ylisiirrot Perämeren jokiin on varotoimenpiteenä toistaiseksi kielletty.

Viranomaiset havaitsivat IHN-viruksen syystalvella Kuivaniemellä ja myöhemmin muutamilla Keski-Suomen kalanviljelylaitoksilla. Taudin leviämisen ehkäisemiseksi kalojen ja nahkiaisten ylisiirrot on tänä vuonna kielletty Iijoen, Oulujoen ja Kemijoen alueella.
”Väliaikaisen ylisiirtokiellon tavoitteena on estää taudin leviäminen luonnonkalakantoihin ja kalanviljelylaitoksiin” vesitalousasiantuntija Jukka Tuohino, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta toteaa.

Kalojen ylisiirtolaite, Montan voimalaitos, Muhos

Oulujokeen nousevia lohia ja taimenia siirretään tänä vuonna Muhosjokeen, jossa sijaitsevat merkittävät lisääntymisalueet.
”Muhosjoessa sijaitsevat merkittävät lisääntymisalueet, joihin kaloilla on vapaa luonnonyhteys mereltä. Siksi siirtoja sinne voidaan tehdä”, ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen Fortumista kertoo.

Yksi Montan ylisiirtolaitteen keskeisistä tavoitteista on vahvistaa emokalapyyntiä. Tänäkin vuonna emokaloja nostetaan ja niiden mätiä lypsetään Montan kalanviljelylaitoksen käyttöön. Näin viljelyyn saadaan luonnonkierron läpikäynyttä materiaalia.

”Alueen asukkaat ja kesävieraat voivat vapaasti käydä tutustumassa ylisiirtolaitteeseen. Se on erinomainen paikka harrastaa kalabongausta eli fongausta. Viime syksynä laitteen lähistöllä fongattiin muun muassa ahventa, taimenta ja iso muikkuparvikin”, Jyrki Oikarinen kannustaa.
Myös mahdollinen esittely ryhmille:  Puh. 040  1623901.

Hankkeessa mukana olevat tahot:
– Muhoksen kunta
– Utajärven kunta
– Vaalan kunta
– ELY-keskus
– Fortum

Montan voimalaitos, Muhos