Erityiskalastuspaikat sekä erikoiset kalastuskohteet sekä kalastustapahtumat Oulujokivarren alueella:

Erityiskalastuskohteella tarkoitetaan vesistöä tai vesistönosaa, johon vesistönomistaja tai kalastusoikeuden haltija on hakenut rauhoituksen ELY keskukselta. Kohteissa ei ole voimassa yleiskalastusoikeutta.
Kohteeseen myydään kalastuslupia jotka määrittävät kalastustavat, kalastusajat sekä saaliskiintiöt.
Kohteen haltijat istuttavat vesistöön pyyntikokoista kalaa, mm. taimenta, kirjolohta, siikaa.
Jotkut kohteet ovat avoinna ympäri vuotta, osa vain kesäisin.
Pääosin lupatulot käytetään uusiin istutuksiin, joten nämä ”istuta ja ongi” paikat on saalisvarmoja kalastuskohteita.
Useissa kohteissa on rakennettuja rannalta kalastuskohteita sekä myös liikuntarajoitteisille on tehty kalastus mahdolliseksi. Myös veneitä sekä nuotiopaikkoja on käytettävänä.

Erityiskalastuspaikat:

Oulu

Muhos

Utajärvi

Vaala

 

Erikoisempia kalastustapahtumia

Oulu
Kalatie Merikosken voimala
Avoinna kesäkuukaudet,mahdollisuus seurata livenetin kautta taikka paikanpäällä kalojen nousua Oulujokeen
https://www.oulunenergia.fi/energia-ja-ymparisto/ymparistovastuu/merikosken-kalatie

Oulu
Sian lippoaminen Kuusisaaressa
Kalevan juttu aiheesta tästä.

Video siian lippoamisesta myös Kalevan sivulla tästä.

Lippoaminen tapahtuu Kuusisaresta 15.10.- 31.10. välisenä aikana.
Lippoamiseen myydään lupia ja lippoaminen on jaettu kolmeen jaksoon
klo.07.00. – 11.30 , 11.30 – 16.00 . 16.00 – 20.00.
Kuhunkin jaksoon myydään 35 kiintiölupaa ilmottautumisjärjestyksessä.
Lippojat saavat itselleen uros-siiat ja naaras-siiat luovutetaan mädinlypsämiseksi kaupungin tuomaan sumppuun.
Ennen 15.10 olevana sunnuntaina järjestetään tutustumislippoaminen klo 11.00 – 15.00.
Tutustumistapahtuma on ilmainen ja lippoja on järjestäjän puolesta saatavana.
Lisätietoa: Juho Kuukasjärvi Oulun kaupunki.

Muhos
Montta
Lohen kiinniottolaitteisto ja lohen ylisiirto
Vuonna 2017 valmistunut lohen kiinniottolaitteisto on ainutlaatuinen lohen ylisiirtoon rakennettu kiinniottolaitteisto.
Kiinniottolaitteisto sijaitsee Montanvoimalan alakanavassa ja on toiminnassa kesäaikana,lähinnä syksyisen lohennousun aikana.
Tarkempia tietoja kiinniottolaitteistoon tutustumiseen ja noston seurantaan.

Tapahtumia
Oulujokivarren kalastusalueella järjestetään usita eri kalastusmuodon kalastuskilpailuja.
Kilpailuista ja tapahtumista on Suomen Vapaa-ajan Kalastajien Pohjois-Pohjanmaanpiirin vuotuinen tapahtumakalenteri joka löytyy
http://www.ppvak.fi/Kilpailut.html
Kalentereita on myös jakelussa mm. kalastustarvikeliikkeissä.