Päivitämme erityiskalastusalueita….

Rokua:
Järvet Saarinen ja Vaulujärvi

Rokua:
Ahveroinen ja Jaakonjärvi
näihin järviin myydään vain Kuntokeskuksen
asiakkaille kalastuslupia
http://www.rokua.com/kalastusretket_ja_safarit

 

Utajärvi


Kesäkauden auki oheinen kioski.

 

Valkiaisjärven erityiskalastusalue

Valkiaisjärvi eli Valkeisjärvi tai Valkeinen on pieni kirkasvetinen järvi Utajärven kunnan Sanginkylässä.

Järvi sijaitsee seututien 837 varrella, Puutturintien risteyksestä noin kilometri Puolangalle päin tien vasemmalla puolella.
Järvellä ei ole laskujokea, vaan siitä lähtee pelkästään pieni etelään Vaarnikkasuolle laskeva Pouhuoja. Hiekkapohjainen järvi saanee vetensä lähteistä.

Valkiaisjärvi on Mustalammen ohella ollut pääosin kylän vanhan asuinpaikan eli Mustan talon mailla. Järven etelärannan nykyisen virkistysalueen paikalle perustettiin kuitenkin isossajaossa Hiltulan eli Määtän tila vuonna 1842. Vaikka Hiltula on jo hävinnyt, Valkiaisjärven rannat eivät ole jääneet autioksi, koska siellä on kylän tihein kesämökkiasutus.

Järven kirkasvetisyyden lisäksi tähän lienee vaikuttanut, että sen rannat ovat kuivaa kangasmaata lounaisnurkan pientä rämettä lukuun ottamatta. Matalan ja vähäravinteisen järven luonnollinen kalakanta on lähinnä pientä ahventa, mutta siihen on istutettu virkistyskalastajille sekä kirjolohta että siikaa.

Valkeisen virkistysalue
Valkiaisjärven kaakkoisrannalla seututien 837 varrella on ollut pitkään Sanginkylän uimaranta, aiemmin myös tanssilava, jonka on korvannut Valkeisen virkistysalue. Virkistyalueella on uimaranta, soudettavana lauttana toimiva laituri, lentopallokenttä, kioski, kota sekä laavu. Alueeseen kuuluu myös erillinen vuokrakota saunoineen ja laavuineen. Järveen on istutettu virkistyskalastajia varten kirjolohta ja siikaa. Kalastajille on vuokrattavissa soutuveneitä, rantakodassa on lupa-automaatti.

http://www.utajarvi.fi/kylat/sanginkyla/sivu.php/valkeisjarvi/

 


Kalastuslupaautomaatti sekä mahdollisuus vuokrata veneitä sekä mökkimajoitusta ja sauna.
Vesistössä runsaasti istutus kalaa mm. siikaa paljon.