MERIALUE:

Lumijoen – Lapinniemen Osakaskunta
Hallinnassa oleva kalastusalue: Lumijoen ja Oulunslon välinen Liminganrajasta Siikajoen rajaan.

Kalastuspaikat: Koko merialue
Rannalta kalastuspaikat: Lumijoen Varjakan satama
Veneenlaskupaikat: Lumijoen Varjakan satama, Sannanlahti
Nuotiopaikat: Sannanalahden laavu.
Lumijoen Varjakan kota sekä Hailuotolaivan palvelut

Istutustoiminta:
Siika: vastakuoriutuneena sekä kesänvanhana
Kuha: kesänvanhana
Taimen

Suoramarkkinointi:
Kalahallista Lumijoen Varjakasta, Suoraan kalastajilta

Kalastusluvat ja rajoitukset:
25,00 € / vuosi paikkakuntalaisille
50,00 €/vuosi vieraslupa
Ei rajoituksia

Rauhoitukset ja alamitat:
Kalastuslain mukaiset

Kalastuslupien myynti:
Tilille Oulun Op FI41 5741 1940 0029 50

Yhteyshenkilö:
Seppo Pietilä Varjakantie 795 91980 Lumijoki
050 – 52864 sepi.pietila@dnainternet.net

Hanna Alatalo puh: 044 2773712

METSÄHALLITUS:
www. eraluvat.fi/kalastus

JOKI /JÄRVIALUEET: jätetään entiset tiedot seuraavin muutoksin
Seuraavin muutoksin:
Laitasaaren osakaskunta: Kirjolohen istutukset aloitettu 10.05.2019.
Tervetuloa kalastamaan,
luvat saa entisistä luvanmyyntipaikoista.

Sanginkylän kalastuskunta:
muutokset: sorsastuslupa 20,00 €
Hannes Pilton puhelinnumero: 386079

Lisäys:
Veneenlaskupaikat : Lumijoki : Varjakka
Sannanlahti

Kalastusrajoitukset:

Jatkuvasti päivittyvät kalastusrajoitukset näet tästä.

 

Kalastusmahdollisuudet Oulujoen ja merialueen kalatalousalueella:

Oulun kaupungin hallinnoimalla Oulujoen pääuomassa, Merikosken padolta Muhoksenkunnan rajalle on voimassa poikkeuslupa joka oikeuttaa alle 18 v. Ja yli 65 v. henkilöille, sekä kalastonhoitomaksun suorittaneille oikeuden kalastaa yhdellä vavalla vetouistellen, perhostaen tai heittokalastusta harrastaen.

Pilkkiminen ja onkiminen on sallittua kaikille.

Muhoksen rajalta Vaalan Jylhämän voimalapatoon on poikkeusluvalla sallittua onkia ja pilkkiä Oulujoen pääuomassa.

Poikkeuksina voimalapatojen alapuoliset rauhoitusalueet sekä Muhoksen Montan ja Leppiniemen voimaloiden välissä oleva erityiskalastusalue.

Kaikenlaiseen muuhun kalastukseen vaaditaan vesialueiden omistajan /kalastusoikeuden haltijan lupa. Sekä yil 18v ja alle 65 v. henkilön suorittaman vuotuisen kalastonhoitomaksun.

Oulujoen sivujokien: Sanginjoki, Muhosjoki, Poikajoki, Utosjoki ja Kutujoki on vaelluskalajokena kielletty yleiskalastusoikeus onkia ja pilkkiä.

Sivujokiin myöntää kalastuslupia vesialueiden omistajat /kalastusoikeuksien haltijat.

Oulujoen ja merialueen kalatalousalueilla olevilla järvillä on mahdollista kalastaa yleiskalastusoikeuden mukaisesti pois sulkien erityiskalastuspäätöksen saaneet vesistöt.

Merialueella on voimassa yleiskalastusoikeudet pois sulkien Oulun kaupungin ns. Hartaanselän erityiskalastusalue.

Kaikki 18 v täyttäneet ja alle 65 vuotiaat muuta kalastusta kuin pilkkimistä tai onkimista harrastavat joutuvat maksamaan KALASTONHOITOMAKSUN.
Kalastonhoitomaksun maksaneet saavat ilman erillistä lupaa harrastaa kalastusta yhdellä vavalla.
Lupa ei kuitenkaan oikeuta kalastamaan VAELLUSKALAJOEKSI luokitellun joen koski ja virtapaikoissa sekä järvissä ja lammissa, jotka on saaneet ERITYISKALASTUSALUE rauhoituksen.

Kalastonhoitomaksu on 2019 :
45,00 € / vuosi
15,00 €/ viikko
6,00 € vrk
Kalstonhoitomaksun voi maksaa verkossa Eräluvat.fi sivuston kautta sekä Metsähallituksen luontokeskuksissa sekä R-kioskeissa.
Maksun yhteydessä kalastajat rekistöröityvät kalastonhoitomaksurekisteriin.

OULUJOKI on luokiteltu uuden (2016) kalastuslain mukaan VAELLUSKALAJOEKSI joten lain mukaan on ONKIMINEN JA PILKKIMINEN sekä YLEISKALASTUOIKEUS yhdellä vavalla kalastushoitomaksun suorittaneilta sekä alle 18v ja yli 65v kielletty, koska koko joki sivujokineen on luokiteltu VAELLUSKALAJOEN KOSKI JA VIRTAPAIKAKSI.

OULUN KAUPUNKI on hakenut ja saanut erillisluvan hallinnoimilleen jokiosuuksille Oulujoella ja Sanginjoella ja lupa sallii pilkkimisen ja onkimisen sekä kalastonhoitomaksun suorittaneille sekä alle 18 ja 65 v. täyttäneille oikeuden kalastaa yhdellä vavalla. Lupa ei koske Sanginjoen erityiskalastusalueita (Lemmenpolku)

OULUJOKIVARREN KALASTUSALUE on hakenut ja saanut Oulujoen pääuomalle Oulun kaupungin ja Muhoksen kunnan rajalta Oulujärveen poikkeusluvan onki- ja pilkkikieltoon. Poikkeuslupa on myönnetty 13.04.2016. ja on voimassa vuoden 2020 loppuun, joten onkiminen ja pilkkiminen on kaikille sallittua Oulujoen pääuomassa.
Muu viehekalastus vaatii vesialueen kalastusoikeuden haltijan luvan (kalastuskunnat).

 

TIIVISTELMÄ

Saat kalastaa seuraavasti ilman lupaa
ONKIA JA PILKKIÄ:
Oulunkaupungin hallinoimilla vesialuilla, sekä Olulujoen pääuomassa välillä Oulu – Oulujärvi pois lukien Montanaltaan erityiskalastusalue, sekä kaikissa alueen järvissä ja lammissa, pois lukien Rokualla olevat järvet; Saarinen,Vaulujärvi sekä Ahveroinen.

KALASTAA YHDELLÄ VAVALLA
jos olet alle 18v tai yli 65v, tai olet lunastanut kalastonhoitomaksun:
Oulun kaupungin hallinnoimalla vesialueella, pois lukien Sanginjoen Lemmenpolku kalastusalueen.

Kaikilla Oulujokivarren kalastusaluuen järvillä ja lammilla pois lukien Rokualla olevat järvet Saarinen, Vaulujärvi sekä Ahveroinen sekä muilla erityiskalastuskohteiksi luokitetuilla lammilla.

Oulujoen pääuomassa sekä sivujoissa kalastaessa vaaditaan aina kalastuskuntien lupa.

Kalastajan on aina tiedettävä kalstuskohteensa lupavaatimukset ja
rauhoitukset sekä kalojen alamitat, pyydysrajoitukset, sekä saaliskiintiöt.

RAUHOITETUT KALASTUSALUEET OULUJOESSA:

Kalastuslaki kieltää kaikenlaisen kalastuksen 100 m voimalapadon alapuolelta, poikkeuksen Montan voimalan (Muhos) padon alapuolella on rauhoitettu alue 150 m voimalan alapuolella olevan kalankiinniotto ja ylisiirtolaitteiston vuoksi. Kalastusrajoitus koskee myös veneestä tapahtuvaa kalastusta. Alakanavien rannoille on laitettu kyltit osoittamaan rauhoitusalueen rajaa.


YLEISET RAUHOITUKSET JA KALOJEN ALAMITAT:

Kalastuslain rauhoitusajat:

LOHI
Rauhoitettu joessa ja purossa 01.09. – 30.11.
Alamitta 60 cm
Saalisrajoitus vapaa-ajankalastuksessa 2 lohta/vrk/henkilö

TAIMEN
Rauhoitettu joessa ja purossa 01.09.-30.11.

Alamitta Oulun kaupungin vesialuueella sekä Oulujoessa
Montan voimalan rauhoitusalueelle alamitta 60 cm sekä
rasvaeväleikattu taimen alamitta 50 cm.

Montan voimalan yläpuoli välillä Pyhäkosken voimalan
rauhoitusalue (Kala-apaja) taimenen alamitta 40 cm.

Pyhäkosken voimalan yläpuoli Nuojuanvoimalan rauhoitusalue Taimenen alamitta 45 cm.

Muhos-, Utos-, Poika- ja Kutujoella sekä Nuojuan voimalan ja Oulujärven nielun välinen jokiosuus taimenen alamitta on 60 cm ja rasvaeväleikattu taimen 50 cm.

HARJUS
Rauhoitettu 01.04.-31.05
Alamitta: 35 cm

SIIKA
Rauhoitettu 01.09. – 30.11.
Mereen laskevassa joessa ja purossa rauhoitettu

KUHA
Alamitta: 42 cm