Kalastuskunnan rajat sekä vesistöt:
Osa Oulujärveä
Oulujoki
Kutujoki

Jokialueet ja rajat:
Oulujoki päättyen noin 1 km ennen Utasen voimalaitosta

Järvet:
Alajärvi, Keskijärvi ja Järvenjärvi Järvikylässä

Kalastuspaikat:
Oulujärvi, Oulujoki, Kutujoki alajuoksulta Autiokosken niskalle saakka,
pois luettuna Tikkalan veden alle jääneet alueet

Rannalta kalastuspaikat:
Oulujärvi, voimalaitosten veneenlaskupaikat ja nuotiopaikat

Veneenlaskupaikat:
Saharanta, Jylhämän voimalaitoksen yläpuoli ja alapuoli, Nuojuan voimalaitos yläpuoli, Nuojuan alakanavan laavu,
Kurttilan veneliuska Utajärvellä

Nuotiopaikat kodat yms:
Jylhämän nuotiopaikka
Nuojuan alakanavan nuotiopaikka
Multilahden uimaranta ja näköalapaikka

Istutustoiminta:
Pyyntikokoista järvitaimenta ja kirjolohta

Kalastusluvat ja hinnat sekä rajoitukset:

Rajoitukset:
1. Kutujoessa on rauhoitettu Petäjäkoski kaikelta kalastukselta koko vuoden.
2. Järvenjärvessä Tolkanojansuusta jokisuuhun oleva kortteikkoalue kesäkuun ajan.
3. Ranta-asukkaille, jotka eivät ole osakaskunnan jäseniä, myydään yksi verkkolupa.
4. Kalastus Ahmaskosken riippusillalta on kielletty.
5. Kutujärvissä on isorysän käyttö kielletty.
6. Saalisrajoitus on kaksi lohikalaa vuorokaudessa
7. Korkeintaan 4 vapaa / vene.
8. Ravustus on kielletty.
9. Tahnapallolla kalastaminen on kielletty.
10 Plaanarin käyttö on kielletty joen kapeuden vuoksi.

Virkistyskalastusalue:
Oulujärven alue, sekä Kutujoki alajuoksulta Autiokosken niskalle saakka,
pois luettuna Tikkalan veden alle jääneet alueet. Edellisistä vuosista poiketen virkistyskalastusalueeseen ei enää kuulu Jylhämän-Nuojuan voimalaitosten välinen jokiosuus.

Hinnat:
– viehelupa, (ei osakas) kausilupa 30 € /kausi
– viehelupa, (ei osakas) viikkolupa 15 € / vko
– viehelupa, (ei osakas) päivälupa 7 € / vrk
– viehelupa osakkaille (hoitokunta myy) 15 €/ kausi
– lisälupa, korkeintaan 2:lle vavalle 15 € / kausi
– nuotta Oulujärvelle 25 € / kausi
– verkko (30 m) / pikkurysä , ei osakas 10 € / kausi
– verkko (30 m) / pikkurysä , osakas 10 € / kausi
– katiska ja madekoukku – – / kausi
– iskukoukku (15 kpl / lupa) 5 € / kausi
– pitkäsiima (100 kpl / lupa) 5 € / kausi
– pilkki- ja ongintakilpailut (Oulujärven alue) 20 € / kilpailu
– vetouistelukilpailut (Oulujärvi) 200 € / kilpailu
– sorsastuslupa (Kutujärvet, Oulujärven alue) 10 € / kausi
– majavanpyyntilupa (Kutujärvet, Oulujärven alue) 10 € / kausi
– Kutujärvet: verkko (30 m) osakaskunnan jäsenet ja Järvikylässä vakituisesti asuva saa kalastaa 10 €/kausi

Jylhämän voimalaitoksen alapuoleinen jokiosuus:

Osakaskunnan osakkaille myydään korkeintaan kolme verkkolupaa / talous.
Ranta-asukkaat, jotka eivät ole osakaskunnan osakkaita myydään yksi verkkolupa / talous.

Hinnat:

– viehelupa, (ei osakas) kausilupa 30 € / kausi
– viehelupa, (ei osakas) viikkolupa 15 € / vko
– viehelupa, (ei osakas) päivälupa 7 € / vrk
– viehelupa osakkaille (hoitokunta myy) 15 €/ kausi
– lisälupa, korkeintaan 2:lle vavalle 15 € / kausi
– verkko (30 m) / pikkurysä , ei osakas 10 € / kausi
– verkko (30 m) / pikkurysä , osakas 10 € / kausi
– katiska ja madekoukku – – / kausi
– iskukoukku (15 kpl / lupa) 5 € / kausi
– pitkäsiima (100 kpl / lupa) 5 € / kausi
– pilkki- ja ongintakilpailut 20 € / kilpailu
– vetouistelukilpailut (Utasen altaassa kalastuskunnan
– rajalta valtatie 22 maantiesillalle saakka) 20 €/venekunta

Osakaskunnan lupia myyvät vain hoitokunnan jäsenet.

Kalastuslupamyyjät sekä mahdollinen mobiililupa osoite:
Vaala:
– K-Market Tervapotti
– Alpo Roivainen
– Jaakko Nuojua

Utajärvi
Sale Utajärvi
Juha Polvi
Raimo Haapala

Kalastuskunnan yhteyshenkilöiden yhteystiedot:
Vaalassa: Alpo Roivainen 050 3763 605
Jaakko Nuojua 0400 169 599

Utajärvellä: Raimo Haapala 040 084 8800
Juha Polvi 044 3333 956