Kalastuskunnan rajat sekä vesistöt:

Jokialueet ja rajat:
Utosjoki – Kemilän sillasta joen latvavesille asti
Potkunjoki
Sangijoki Myllykosken alapuolelle
Piltunkijoki

Järvet:
Sanginjärvi
Palosenjärvi
Matkalampi
Vaaranlampi sekä mh. yhteisluvalla Piltunkijärvi ja Ylä – Potkunjärvi.

Valkeisjärvi on erityiskalastukohde

Kalastuspaikat:

Rannalta kalastuspaikat:
Utosjoki osakaskunnan viehekalastusluvalla 30 €/kausi, 7 € vrk

Veneenlaskupaikat:
Itäojan sillan järvenpuoleella
Utosjoella Puhakan ja Otunmatalan rantaan rakennetut veneenlaskupaikat

Nuotiopaikat, kodat yms:
Utosjoella Otunmatalan laavu veneenlaskupaikalla
Sanginjärvellä Itäojan suussa
Sanginjoella Lahnahetteen kota – laavu.

Valkeisen erityiskalastuskohteessa lupakota ja 2 – nuotiopaikkaa

Istutustoiminta:
– Utosjokeen Merikosken velvoiteistutukset
– Turvesoiden korvausistutukset Utosjokeen ja Sanginjärveen.
– Erityiskalastuskohde Valkeiseen istutetaan kesänaikana pyyntikokoista kirjolohta, sekä siikaa poikasistutuksena.

Kalastusluvat ja hinnat sekä rajoitukset:

Istutettujen arvokalojen saaliskiintiö on 3 arvokalaa hlö / vrk. Tarkemmat tiedot luvanmyyjiltä

Sangin osakaskunnan kalastusluvat 2018

Pyydysyksikkömäärä ja hinta
– Vesioikeuden omistajille ja kylällä asuville
– 5 merkkiä, 2 € / kpl ja 3 € kirjaamismaksu
– Ei vesioikeutta omistavat ja muualla asuvat
– 5 merkkiä 5€ / kpl ja 3 € kirjaamismaksu

Erikoisluvat ulkopuolisille (pyydysmerkki)
– Max 3 merkkiä/hlö, 10€/kpl ja 3€ kirjaamismaksu, ei oikeuta viehekalastukseen

Uistelulupa
– Ulkopaikkakuntalaisille
– 30€/kausi ja 3 € kirjaamismaksu, sisältää oikeuden 5 vapaa/vene tai 3 vapaa/rantakalastus
– Päivälupa 7€ ja 3€ kirjaamismaksu, sisältää oikeuden 5 vapaa/vene tai 3 vapaa/rantakalastus
Uistelulupa oikeuttaa uistelemaan Sangin kalastuskunnan omilla vesialueilla ja myöskin kalastuskunnalle vuokratuilla alueilla
(koskee Laitasaaren vesialueita ja metsähallituksen alueita, ei kuitenkaan Valkeisjärvellä.

Utos ja Potkujoella ei ole voimassa yleiskalastusoikeus.

Minkin tapporaha
– 5€/kpl

Sorsastuslupa
– kaikilta 15€/kausi ja 3€ kirjaamismaksu

 

Erikoislupaehtoja:
Erikoiskalastuskohde Valkeisen kalastusluvat saa vain alueen kodan lupa-automaatista sekä Valkeisen Grillikioskilta

Rauhoitukset ja alamitat:
osakaskunnalla ei ole määritelty erikoisrauhoituksia eikä alamittoja

Kalastuslupamyyjät sekä mahdollinen mobiililupaosoite:
Sellin baari 08 382790
mobililupa Sanginkylän osakaskunta FI 9654900750256006
Aappo Juntunen 050 3701042
Aarne Sieppo 0405763831
Hannes Pilto 0400 386079
Paavo Väisänen 0451 335860

Kalastuskunnan yhteyshenkilöiden yhteystiedot:
Aappo Juntunen 050 3701042