Kalastuskunnan rajat sekä vesistöt:
Oulujoki Sotkajärvi ja alavirtaan Pällin ja Leppiniemen puoleenväliin.
Sotkajärven-Pyhäsivun luvalla saa kalastaa myös koko Pyhäkosken patoaltaalla Pyhäkosken voimalaitokselle saakka.

Jokialueet ja rajat:

Järvet:
Oisavanjärvi

Veneenlaskupaikat:
Sotkajärven yläosa pohjoispuoli
Pällin patoaltaan eteläranta lähellä voimalaitosta
Pällin voimalaitoksen eteläranta alavirran puoli

Nuotiopaikat kodat yms:
Pällin voimalaitospadon eteläranta(veneenlaskupaikka)
Sotkajärvi Määtänsaari, Sotkajärvi Kotasaari

Istutustoiminta:
Oulujoen velvoiteistutukset ja oma istutustoiminta istukkaiden saatavuuden mukaan.

Kalastusluvat ja hinnat sekä rajoitukset:

Viehekalastusluvat:
Viehemäärää ei rajoitettu 20 euroa/vuosi
Mökkiläislupa 30 euroa/vuosi (kaikki vapaa-ajanasunnolla vierailevat kuuluvat luvan piiriin)

Seisovat pyydykset: 3 verkkoa/lupa, katiskoiden määrää ei rajoitettu
(20 euron vuosilupa sisältää myös verkkoluvat ja katiskaluvat)

Verkkokalastus kielletään kahdeksi viikoksi ensimmäisestä istutuksesta lukien.
Päivämäärä ilmoitetaan paikallislehdessä ja tauluissa veneenlaskupaikoilla.

Kalastuslupamyyjät sekä mahdollinen mobililupa osoite:
Neste Muhos
Pentti Vimpari Marjatie 4 91500 Muhos
Taisto Kokko Kokkotie 6 91600 Utajärvi
Pentti Rikkola Kartanotie 2 91600 Utajärvi
Esa Kaiponen Takamaantie 8 91600 Utajärvi
Erkki Perttunen Ojalanojantie

Kalastuskunnan yhteyshenkilöiden yhteystiedot:
Esimies
Henri Kaiponen Takamaantie 4 91600 Utajärvi p 0407339663