MIHIN VOIN MENNÄ KALAAN:

Yleiset säännöt:

Suomessa suomenkansalaisilla on suhteellisen laajat yleiskalastusoikeudet.

Kaikki saavat kalastaa ilman lupaa pilkillä,ongella, sekä silakkalitkalla

Kaikkialla Suomen vesistöissä, pois suljettuna vaelluskalajokien virta ja koskipaikat sekä erityiskalastuskohteiksi rajatut kalastuspaikat.

Alle 18v  ja yli 65 v. olevat henkilöt sekä kalastuksenhoitomaksun suorittaneet saavat kalastaa yhdellä heitto/uisteluvavalla kaikissa vesistöissä,
pois sulkien vaelluskalajokien virta ja koskpaikat sekä erityiskalastuspaikaksi rajatut vesialueet.

Säännöt Oulujoen ja merialueen Kalatalousalueella:

Oulunkaupungin hallinnoimalla Oulujoen pääuomassa, Merikosken padolta Muhoksenkunnan rajalle on voimassa poikkeuslupa joka oikeuttaa alle 18v. Ja yli 65v. henkilöille , sekä kalastonhoitomaksun suorittaneille oikeuden kalastaa yhdellä vavalla vetouistellen,perhostaen,tai heittokalastusta harrastaen. Pilkkiminen ja onkiminen on sallittua kaikille

Muhoksen rajalta Vaalan Jylhämän voimalapatoon on poikkeusluvalla sallittua onkia ja pilkkiä Oulujoen pääuomassa.

Poikkeuksina voimalapatojen alapuoliset rauhoitusalueet sekä Muhoksen Montan ja Leppiniemen voimaloiden välissä oleva erityiskalastusalue.

Kaikenlaiseen muuhun kalastukseen vaaditaan vesialueiden omistajan /kalastusoikeuden haltijan lupa. Sekä yli 18v ja alle 65 v. henkilön suorittaman vuotuisen kalastonhoitomaksun.

Oulujoen sivujokien: Sanginjoki,Muhosjoki,Poikajoki,Utosjoki,ja Kutujoki on onkiminen ja pilkkiminen kielletty

Sivujokiin myöntää vieheka kalastuslupia vesialueiden omistajat /kalastusoikeuksien haltijat.

Oulujoen ja merialuueen kalatalousalueilla olevilla järvillä on mahdollista kalastaa yleiskalastusoikeuden mukaisesti pois sulkien erityiskalastuspäätöksen saaneet vesistöt.

Merialueella on voimassa yleiskalastusoikeudet pois sulkien Oulunkaupungin ns.Hartaanselän erityiskalastusalue.

 

MISTÄ KALASTUSLUVAT?