Utajärven uimarannan veneenlaskupaikka

Veneluiska, uimaranta vieressä

Utajärven veneenlaskupaikka

Veneluiska

 


Utasen voimalan alapuolinen veneenlaskupaikka

Veneluiska

Utasen alapuolinen järvenpuolinen veneenlaskupaikka

Veneluiska

Utasen yläpuolinen veneenlaskupaikka

Veneluiska

 

Sanginjärven veneenlaskupaikka

Veneluiska

Valkiaisjärven erityiskalastusalueen veneenlaskupaikka.

Valkiaisjärvi eli Valkeisjärvi tai Valkeinen on pieni kirkasvetinen järvi Utajärven kunnan Sanginkylässä.

Järvi sijaitsee seututien 837 varrella, Puutturintien risteyksestä noin kilometri Puolangalle päin tien vasemmalla puolella.
Järvellä ei ole laskujokea, vaan siitä lähtee pelkästään pieni etelään Vaarnikkasuolle laskeva Pouhuoja. Hiekkapohjainen järvi saanee vetensä lähteistä.

Valkiaisjärvi on Mustalammen ohella ollut pääosin kylän vanhan asuinpaikan eli Mustan talon mailla. Järven etelärannan nykyisen virkistysalueen paikalle perustettiin kuitenkin isossajaossa Hiltulan eli Määtän tila vuonna 1842. Vaikka Hiltula on jo hävinnyt, Valkiaisjärven rannat eivät ole jääneet autioksi, koska siellä on kylän tihein kesämökkiasutus.

Järven kirkasvetisyyden lisäksi tähän lienee vaikuttanut, että sen rannat ovat kuivaa kangasmaata lounaisnurkan pientä rämettä lukuun ottamatta. Matalan ja vähäravinteisen järven luonnollinen kalakanta on lähinnä pientä ahventa, mutta siihen on istutettu virkistyskalastajille sekä kirjolohta että siikaa.

Valkeisen virkistysalue
Valkiaisjärven kaakkoisrannalla seututien 837 varrella on ollut pitkään Sanginkylän uimaranta, aiemmin myös tanssilava, jonka on korvannut Valkeisen virkistysalue. Virkistyalueella on uimaranta, soudettavana lauttana toimiva laituri, lentopallokenttä, kioski, kota sekä laavu. Alueeseen kuuluu myös erillinen vuokrakota saunoineen ja laavuineen. Järveen on istutettu virkistyskalastajia varten kirjolohta ja siikaa. Kalastajille on vuokrattavissa soutuveneitä, rantakodassa on lupa-automaatti.

http://www.utajarvi.fi/kylat/sanginkyla/sivu.php/valkeisjarvi/

 

Utosjoen Puhkalan veneenlaskupaikka

VeneenlaskuluiskaUtosjoen Otunmatalan veneenlaskupaikka

Laavu, WC, jätehuolto, veneluiska
Mahtava kala paikka
Istutetaan kalaa kesäisin