Kesäkauden auki oheinen kioski.

 

Valkiaisjärven erityiskalastusalue

Valkiaisjärvi eli Valkeisjärvi tai Valkeinen on pieni kirkasvetinen järvi Utajärven kunnan Sanginkylässä.

Järvi sijaitsee seututien 837 varrella, Puutturintien risteyksestä noin kilometri Puolangalle päin tien vasemmalla puolella.
Järvellä ei ole laskujokea, vaan siitä lähtee pelkästään pieni etelään Vaarnikkasuolle laskeva Pouhuoja. Hiekkapohjainen järvi saanee vetensä lähteistä.

Valkiaisjärvi on Mustalammen ohella ollut pääosin kylän vanhan asuinpaikan eli Mustan talon mailla. Järven etelärannan nykyisen virkistysalueen paikalle perustettiin kuitenkin isossajaossa Hiltulan eli Määtän tila vuonna 1842. Vaikka Hiltula on jo hävinnyt, Valkiaisjärven rannat eivät ole jääneet autioksi, koska siellä on kylän tihein kesämökkiasutus.

Järven kirkasvetisyyden lisäksi tähän lienee vaikuttanut, että sen rannat ovat kuivaa kangasmaata lounaisnurkan pientä rämettä lukuun ottamatta. Matalan ja vähäravinteisen järven luonnollinen kalakanta on lähinnä pientä ahventa, mutta siihen on istutettu virkistyskalastajille sekä kirjolohta että siikaa.

Valkeisen virkistysalue
Valkiaisjärven kaakkoisrannalla seututien 837 varrella on ollut pitkään Sanginkylän uimaranta, aiemmin myös tanssilava, jonka on korvannut Valkeisen virkistysalue. Virkistyalueella on uimaranta, soudettavana lauttana toimiva laituri, lentopallokenttä, kioski, kota sekä laavu. Alueeseen kuuluu myös erillinen vuokrakota saunoineen ja laavuineen. Järveen on istutettu virkistyskalastajia varten kirjolohta ja siikaa. Kalastajille on vuokrattavissa soutuveneitä, rantakodassa on lupa-automaatti.

http://www.utajarvi.fi/kylat/sanginkyla/sivu.php/valkeisjarvi/

 


Kalastuslupaautomaatti sekä mahdollisuus vuokrata veneitä sekä mökkimajoitusta ja sauna.
Vesistössä runsaasti istutus kalaa mm. siikaa paljon.

Valkeisen kesäkalastusluvat 2020

Arvokala: taimen, kirjolohi tai 2 siikaa
1 vrk:
30 €/hlö saaliskiintiö 3 arvokalaa 3 vapaa/hlö vapamäärään lasketaan ootto-onget, joiden pitää olla kalastajan välittömässä valvonnassa

5 tuntia:
20 €/hlö saaliskiintiö 2 arvokalaa 2 vapaa/hlö vapamäärään lasketaan ootto-onget, joiden pitää olla kalastajan välittömässä valvonnassa

Ryhmälupa:
40 €/vrk saaliskiintiö 4 arvokalaa 4 vapaa/lupa
ryhmäkoko max 4 hlöä, ryhmäkokoon lasketaan alle 12 v lapset
vapamäärään lasketaan ootto-onget, joiden pitää olla kalastajan välittömässä valvonnassa

Siian kausilupa, voimassa avovesikauden ajan:
150 €/hlö saaliskiintiö 4 siikaa/vrk 2 vapaa/hlö kalastus tapahtuu veneestä, kelluntaistuimesta tai muusta kelluvasta laitteesta, ootto-onget eivät ole sallittuja jos saaliiksi tulee kirjolohi tai taimen, hinta on 10,00 €/kpl

Alle 12 v saa kalastaa mato-ongella rannalta ja laiturilta ilmaiseksi.

Vapa max 3 metriä, ootto-onget eivät ole sallittuja.

Kalastuskunnan numeroitujen veneiden ja yksityisten veneiden vuokraus:
10 € / vuorokausi, vuokraajilla tulee olla omat liivit
Kalastuslupia voi ostaa vain 1 luvan /kalastaja tai ryhmä / vrk.

Sääntöjen rikkomisesta määrätään 50 € sakko.

Sangin kalaveden osakaskunta

hoitokunnan pj Aappo Juntunen p. 050 3701 042

 

Lupien maksu:
lupa-automaattiin, kioskiin tai tilille FI 96 5490 0750 2560 06 OKOYFIHH

VALKEISJÄRVEN KALASTUSSÄÄNNÖT:
Kaikki kalastaminen Valkeisjärvessä on luvanvaraista.
Kalastusluvat voi ostaa käteisellä laittamalla täytetyn luvan toisen osan ja rahat kirjekuoreen ja pudottamalla kuoren pöydän alla olevaan uurnaan.
Kalastusluvan voi myös maksaa osakaskunnan tilille
FI96 5490 0750 2560 06
OKOYFIHH.
Maksuun tulee merkitä viestiksi luvan saajien nimi/nimet ja osoite, puhelinnumero, päivämäärä sekä millainen lupa on ostettu.
Ryhmäluvalla kalastettaessa samaan saaliskiintiöön ja ryhmäkokoon lasketaan alle 12 vuotiaat lapset.
Alle 12 vuotiaat lapset saavat onkia laiturilta ja rannalta enintään 3 m pitkällä mato-ongella maksutta. Ootto-onget eivät ole sallittuja.

Sangin kalaveden osakaskunta