Kalastusalue:

Jokialueet:
Utosjoki Kemilänsillalta ylävirtaan latvavesille asti
Potkunjoki
Sanginjoki Myllykosken alapuolelta
Piltunkijoki

Järvialueet:
Sanginjärvi
Valkiaisjärvi Erityiskalastuskohde (ALLA OMAT SÄÄNNÖT JA LUVAT)
Palosenjärvi
Matkajärvi
Vaaranlampi
Piltunginjärvi yhteislupa Metsähallitus
Ylä-Potkujärvi yhteislupa metsähallitus

Rannalatakalastuspaikat:
Useita kalastusahdollisuuksia

 

Otunmatalan kota
Otunmatalan kota

Veneenlaskupaikat:
Sanginjärvi Itäojan sillan järven puolella
Valkiaisjärvi: Kioskinranta
Utosjoki : Puhakanranta
Utosjoki : Otunmatala
Nuotiopaikat, laavut: Utosjoki: Otunmatala
Valkiaisjärvi: Kioskinranta
Sanginjärvi: Itäojan suulla
Sanginjoki: Lahnahete

Istutustoiminta:
Utosjokeen velvoiteistusukset sekä turvesoiden korvaus istu
tukset
Sanginjärveen turvesoiden korvaus istutukset
Valkiaisjärveen pyyntikokoista kirjolohta ja siikaa
Osakaskunta istuttaa pyyntikokoista kalaa.

Kalastusluvat:
OSAKASKUNNAN JOKIALUEILLA SEKÄ VALKIAISJÄRVELLÄ EI OLE VOIMASSA YLEISKALASTUSOIKEUS.
Vapakalastus: Osakaskunnanluvat:
Viehekalastuslupa 30,00 € /kausi
Viehekalastuslupa 7,00 € Vuorokausi
Valkiaisjärven kalastusluvat 2020
Valkiaisjärvenlupa: 30,00,€ / vuorokausi /saaliskiintiö 3 arvokalaa
20,00 € / 5 tuntia / saaliskiintiö 2 arvokalaa
Ryhmälupa 1. 50,00,€ /vuorokausi / saaliskiintiö 5 arvokalaa
Ryhmässä max 4 henkilöä / 2 vapaa / henkilö
Ryhmälupa 2. 5,00 € / 5 tuntia/ saaliskiintiö 1 arvokala
Ryhmälupa eläkeläisille, liikuntarajoitteisille, vammaisjärjestöjen jäsenille yms

Arvokaloiksi lasketaan:
Taimen, Kirjolohi ja Siika

Alle 12 vuotiaat saa kalastaa mato-ongella rannalta/laitureilta ilman lupaa.
Vapa max 5 m. Ootto-onki ei ole sallittu
Numeroitujen ja yksityisten veneiden vuokra : 2,00 € /tunti
10,00 € / vuorokausi

Seisovat pyydykset 

Pyydysykkskkömäärät ja hinnat
Vesioikeuden omistajat ja kylässä asuva 5 merkkiä / 2,00 €/kpl + 3,00 € kirjausmaksu
Ei vesioikeutta omistava ,ja muualla asuva 5 merkkiä / 5,00€ kpl + 3,00 € kirjausmaksu
Erikoisluvat ulkopuolisille 3 merkkiä /10.00 € /kpl + 3,00 € kirjausmaksu
Lupa ei oikeuta viehekalastukseen
Erikoisluvat: Sorsastuslupa 15,00 € /kausi + 3,00 € kirjausmaksu
Minkin tapporaha 5,00 €/kpl.

Lupaehdot:

Viehekalastuslupa: 5 vapaa /vene tai 3 vapaa / rannaltakalastus
Istutettujen arvokalojen saaliskiintiö 3 kalaa/henkilö/vuorokausi
Viehekalastuslupa oikeuttaa kalastamaan osakaskunnanvesien lisäksi osakaskunnalle vuokratuilla vesialueilla. Koskee Laitasaaren osakaskunnalta jaMetsähallitukselta vuokrattuja vesialueita. Lupa ei oikeuta kalastukseen Valkiaisjärvellä.

Kalastuslupien myynti:

Mobiililupa: Sanginkylän Osakaskunta : FI 96 5490 0750 2560 06 OKOYFIHH

Valkiaisjärven kioski
Sellin baari Utajärvi
Aapo Juntunen 050 – 3701042
Aarne Sieppo 040 – 5763831
Hannes Pilto 0400 – 386079
Paavo Väisänen 045 – 1335860

Yhteyshenkilö: Aapo Juntunen 050 – 3701042

Valkiaisjärvi Erityiskalastuskohde

Valkeisen kesäkalastusluvat 2020

Arvokala: taimen, kirjolohi tai 2 siikaa
1 vrk:
30 €/hlö saaliskiintiö 3 arvokalaa 3 vapaa/hlö
vapamäärään lasketaan ootto-onget, joiden pitää olla kalastajan välittömässä valvonnassa

5 tuntia:
20 €/hlö saaliskiintiö 2 arvokalaa 2 vapaa/hlö
vapamäärään lasketaan ootto-onget, joiden pitää olla kalastajan välittömässä valvonnassa

Ryhmälupa:
40 €/vrk saaliskiintiö 4 arvokalaa 4 vapaa/lupa
ryhmäkoko max 4 hlöä, ryhmäkokoon lasketaan alle 12 v lapset
vapamäärään lasketaan ootto-onget, joiden pitää olla
kalastajan välittömässä valvonnassa

Siian kausilupa, voimassa avovesikauden ajan:
150 €/hlö saaliskiintiö 4 siikaa/vrk 2 vapaa/hlö kalastus tapahtuu veneestä, kelluntaistuimesta tai muusta kelluvasta laitteesta, ootto-onget eivät ole sallittuja jos saaliiksi tulee kirjolohi tai taimen, hinta on 10,00 €/kpl

Alle 12 v saa kalastaa mato-ongella rannalta ja laiturilta ilmaiseksi.

Vapa max 3 metriä, ootto-onget eivät ole sallittuja.

Kalastuskunnan numeroitujen veneiden ja yksityisten veneiden vuokraus:
10 € / vuorokausi, vuokraajilla tulee olla omat liivit
Kalastuslupia voi ostaa vain 1 luvan /kalastaja tai ryhmä / vrk.

Sääntöjen rikkomisesta määrätään 50 € sakko.

Sangin kalaveden osakaskunta

hoitokunnan pj Aappo Juntunen p. 050 3701 042

 

Lupien maksu:
lupa-automaattiin, kioskiin tai tilille FI 96 5490 0750 2560 06 OKOYFIHH

VALKEISJÄRVEN KALASTUSSÄÄNNÖT:
Kaikki kalastaminen Valkeisjärvessä on luvanvaraista.
Kalastusluvat voi ostaa käteisellä laittamalla täytetyn luvan toisen osan ja rahat kirjekuoreen ja pudottamalla kuoren pöydän alla olevaan uurnaan.
Kalastusluvan voi myös maksaa osakaskunnan tilille
FI96 5490 0750 2560 06
OKOYFIHH.
Maksuun tulee merkitä viestiksi luvan saajien nimi/nimet ja osoite, puhelinnumero, päivämäärä sekä millainen lupa on ostettu.
Ryhmäluvalla kalastettaessa samaan saaliskiintiöön ja ryhmäkokoon lasketaan alle 12 vuotiaat lapset.
Alle 12 vuotiaat lapset saavat onkia laiturilta ja rannalta enintään 3 m pitkällä mato-ongella maksutta. Ootto-onget eivät ole sallittuja.

Sangin kalaveden osakaskunta